Escoltar

Administració electrònica

 

Logo UE

El Programa Operatiu, dins l’eix prioritari 2, «Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes», prioritat d’inversió 2.C, «Reforç de les aplicacions de les TIC per a l’administració electrònica, l’aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica», preveu el següent:

Logo CAIB

 

 • La creació d'una sèrie de serveis d'administració electrònica a la ciutadania en general i a l'alumnat universitari en particular mitjançant, entre uns altres, el desenvolupament de diverses eines telemàtiques per gestionar expedients acadèmics electrònics, realitzar els principals tràmits de preinscripció universitària, matrícula, reconeixement de crèdits, emissió de certificats i títols universitaris, o la implantació d'un centre d'atenció a l'alumnat telefònic (“call centre”) que permeti realitzar qualsevol tràmit administratiu de forma telefònica, sense necessitat de desplaçament i donant alternatives de tramitació telemàtica a persones amb especials dificultats.
 • Consolidar l'administració electrònica en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears mitjançant el desenvolupament i implementació dels mecanismes i aplicacions necessàries per millorar la participació ciutadana, la e-salut i altres aplicacions. Això pot incloure, entre altres actuacions:
  • La implantació d'un gestor documental amb capacitat per gestionar tots els documents electrònics imprescindibles per a l'administració de la UIB i la seva integració en un sistema d'arxiu electrònic per recolzar les necessitats d'arxiu almenys durant 10 anys.
  • La implantació d'un procés de digitalització de documents antics.
  • La implantació d'una seu electrònica amb mecanismes de promoció de la confiança de l'alumnat, com a eines de suport per xat o videoconferència per fer tràmits acompanyats virtualment de personal funcionari que pugui veure el que fa l'alumnat i assessorar-li.
  • El desenvolupament de tècniques de ciberseguretat i promoció dels certificats electrònics entre l'alumnat.
  • La implantació d'una eina institucional de tramitació electrònica i de gestió de l'expedient electrònic de tramitació.

Les entitats beneficiàries d’aquestes actuacions són, en primer lloc, la mateixa Universitat, que incrementarà l’eficàcia i eficiència de la seva gestió optimitzant la despesa pública i oferint uns serveis públics universals i de qualitat. Aquestes actuacions s’han d’implementar a través de convenis amb la UIB, com a organisme promotor d’aquestes. A més, també se’n beneficiarà l’alumnat universitari, que podrà gaudir d’uns serveis de qualitat que li permetran reduir el temps i els desplaçaments per a tràmits administratius. 

Mitjançant conveni de 31 de gener de 2017 entre la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, la Conselleria financia l’expedició del Suplement Europeu al Títol i la primera i segona fase del projecte d’implantació de l’Administració Electrònica a la Universitat de les Illes Balears, amb un termini d'execució que finalitza l'any 2023. 

Les actuacions dutes a fetes fins a la data inclouen:

 • Implantació d'un portafirmes electrònic
 • Implantació del Supplement Europeu del Títol
 • 1a fase de l'adaptació dels sistemes comptables de la UIB a l'administració electrònica
 • Adquisició de software per gestió telemàtica i telefònica a l'alumnat
 • Adquisició de sistemes de seguretat perimetral
 • Adquisició d'una plataforma de dades i indicadors
 • Adquisició d'equipament per a digitalització

Estan en curs (novembre 2019) les següents actuacions:

 • Subministrament d'un tramitador electrònic i gestor d'expedients electrònics
 • Adquisició d'un sistema de gestió acadèmica integrable amb l'administració electrònica