Escoltar

Renovació de les aules de videoconferència de la UIB

Logo UE

Logo CAIB

 El curs 1997-98 la UIB va iniciar un model d'ensenyament semipresencial , amb certes peculiaritats pel que fa als models tradicionals d'ensenyament a distància. La finalitat principal era que els estudiants residents a Menorca i a Eivissa poguessin cursar una carrera sense haver de traslladar-se a Palma, la qual cosa els seria molt costós. Parlam de semipresencialitat en els casos de cursos en els quals el professor, els alumnes que són a l'aula del professor i els alumnes que es connecten des d'altres aules (d'altres illes) poden tenir comunicació visual i auditiva de manera simultània.

Campus Extens sorgeix així com un model mixt que combina l'activitat pròpia de l'ensenyament presencial amb accions formatives basades en les TIC mitjançant l'ús d'una plataforma de teleeducació, materials d'aprenentatge dissenyats específicament i videoconferències.

El 15 de desembre de 2015 el Govern de les Illes Balears (Conselleria d'Educació i Universitat) i la UIB signaren un conveni instrumental per atendre la primera fase de la renovació de les aules de videoconferència de la UIB (projecte de Campus Extens). Aquesta acció es desenvolupà amb el cofinançament del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el programa operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

El conveni expirà el 31 de desembre de 2016 i disposà d'una aportació de 300.000 euros (50 per cent a càrrec del FEDER) de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior; 120.000 euros corresponen a l'any 2015, i 180.000€ a l'any 2016. El termini per dur a terme les activitats subvencionades fou del dia 1 de juny de 2014 al dia 30 de setembre de 2016. 

El 22 de desembre de 2016 el Govern de les Illes Balears (Conselleria Educació i Universitat) i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni instrumental per atendre la segona fase de la renovació de set aules de videoconferència de la UIB (projecte Campus Extens).

El conveni fou vigent fins al 31 de desembre de 2017, té caràcter pluriennal i disposa d’una aportació de 330.000,00 euros de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior; 200.000,00 euros corresponen a l’any 2016, i 130.000,00 euros a l’any 2017. El termini per dur a terme aquesta fase de renovació estava comprès entre l’1 de juny de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

Aquesta acció es desenvolupà amb el cofinançament del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida al programa operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

 

Progrés de l'actuació

2014 (primera fase). Adquisició i instal·lació d’una aula de videoconferència receptora i una d'emissora.

Per tal de poder implantar Turisme a la Seu de Menorca s’ha habilitat una aula convencional com a aula receptora de videoconferència, concretament l'A10, ubicada a Can Salort, amb una capacitat de 50 places i una aula de videoconferència emissora, la 17, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, al campus de Palma, amb una capacitat de 90 places. El cost d'aquesta actuació fou de 66.974,35 euros. 

L’equipament instal·lat és el següent:

 • Aula de VC receptora a la Seu de Menorca
  • Sistema de videoconferència HD Cisco SX80.
  • Càmera HD Precision 60.
  • Amplificació i altaveus.
  • Micròfon Sennheiser amb bateria.
  • Projector HD Epson EB- 4850WU
  • Pantalla de projecció panoràmica.
  • Rack, accessoris i cablatge. 
 • Aula de VC emissora a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador:
  • Sistema de videoconferència HD Cisco SX80.
  • 2 càmeres HD Precision 60.
  • 2 monitors Samsung Led-21,5’’.
  • 2 micròfons Sennheiser amb bateria.
  • 1 micròfon Sennheiser de corbata, amb bateria.
  • 1 micròfon Shure de taula.
  • Projector HD Epson EB- G65550WU.
  • Pantalla de projecció panoràmica.
  • Ordinador PC Intel Core i5 SSD 120 GB.
  • Equip de control AMX (sistema d’automatització).
  • Càmera de documents Wolfvision.
  • Amplificació i altaveus.

2015 (primera fase). Adquisició i instal·lació d’una aula de videoconferència receptora i una d'emissora

Per tal de poder impartir el segon curs de l’estudi de Turisme a la seu de Menorca s’ha habilitat una aula convencional com a aula receptora de videoconferència, concretament l'A09, ubicada a Can Salort, amb una capacitat de 24 places i una aula de videoconferència emissora, la 16, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, al campus de Palma, amb una capacitat de 90 places. El cost d'aquesta actuació fou de 52.652,82 euros.

L’equipament instal·lat és el següent: 

 • Aula de VC receptora a la seu de Menorca
  • Sistema de videoconferència HD Cisco SX20.
  • Càmera Precision HD.
  • Amplificació i altaveus.
  • Micròfon Sennheiser amb bateria.
  • Projector HD Epson EB- 1980WU.
  • Pantalla de projecció panoràmica.
  • Rack, accessoris i cablatge.
 • Aula de VC emissora a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador
  • Sistema de videoconferència HD Cisco SX80.
  • 1 càmera HD Precision 60.
  • 1 càmera Precision HD.
  • 2 monitors Asus Led-21,5’’.
  • 2 micròfons Sennheiser amb bateria.
  • 1 micròfon Sennheiser de corbata, amb bateria.
  • 1 micròfon Sennheiser de taula.
  • Projector HD Epson EB-1980WU.
  • Pantalla de projecció panoràmica.
  • Ordinador PC Intel Core i5 SSD 240 GB.
  • Equip de control AMX (sistema d’automatització).
  • Càmera de documents Epson.
  • Amplificador.

El grau de Turisme es començà a impartir a través de videoconferència, en connexió amb Menorca, el curs 2014-15. En aquest curs es començà a impartir primer i el 2015-16 ja es fa primer i segon, cada un emprant la seva corresponent aula de videoconferència per a la connexió amb Menorca.

 

 

2016 (primera fase). Adquisició i instal·lació d’una aula de videoconferència receptora i una d'emissora

 

Les actuacions realitzades des d’octubre de 2015 fins a 30 de setembre de 2016 foren les renovacions de nou aules de videoconferència:  Quatre aules emissores, tres a l’edifici Guillem Cifre de Colonya i una a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, al campus. Dues aules receptores a la Seu universitària de Menorca i tres aules receptores a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera de la Universitat

L’equipament instal·lat és el següent:

 • Aules de VC emissores a l’edifici Guillem Cifre de Colonya i a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
  • 1 còdec de videoconferència.
  • 1 càmera 20X 1080p.
  • 1 càmera 4X 1080p.
  • 1 suport de paret per a càmera d’aula.
  • 1 micròfon de condensador de coll de cigne cardioide preamplificat.
  • 2 micròfons de mà sense fil amb equip de recàrrega.
  • 1 micròfon de solapa sense fil amb equip de recàrrega.
  • 1 amplificador.
  • 1 controlador integrat.
  • 1 plafó tàctil + alimentador Poe.
  • 1 capsa de connexió per a taula escriptori.
  • 1 switch HDMI FullHD 1080p60 de dues entrades i una sortida.
  • 1 capsa extensora transmissora FullHD 1080p60.
  • 1 capsa extensora receptora FullHD 1080p60.  
  • 1 projector FullHD.
  • 1 pantalla de projecció de 140"(només a l’aula 06 del Guillem Cifre de C.).
  • 2 monitors FullHD 1080p.
  • 1 ordinador d’escriptori.
  • 1 rack.
  • Cablejat.
  • Instal·lació.
 • Aules receptores a la Seu de Menorca i a la Seu d’Eivissa:
  • 1 suport de monitor per a càmera. 
  • 1 càmera 12X 1080p.
  • 1 suport de paret per a càmera d’aula. 
  • 1 projector FullHD.
  • 1 pantalla de projecció.
  • 1 suport de sostre universal per a projector.
  • 2 micròfons de mà sense fil.
  • 1 capsa de superfície.
  • 1 capsa extensora transmissora 1080p60.
  • 1 capsa extensora receptora 1080p60.  
  • Cablejat.
  • Instal·lació.

2017. Segona fase de la renovació de les aules de videoconferència 

Durant el mes d'abril de 2017 la Universitat de les Illes Balears inicia els tràmits per a la contractació de subministrament, mitjançant procediment obert (Exp. 8/17), de l'equipament necessari per a l'actualització del sistema de videoconferència de la Universitat de les Illes Balears.

L'objecte d'aquest procediment obert és l'adquisició de l'equipament necessari per a la renovació del sistema de videoconferència de la Universitat de les Illes Balears, i la forma emprada és l'adquisició per lots.

Lot 1. Renovació de set aules de videoconferència:

 • Dues aules emissores a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.
 • Una aula emissora a l'edifici Mateu Orfila.
 • Dues aules receptores a la Seu Universitària de Menorca.
 • Dues aules receptores la Seu Universitària d'Eivissa-Formentera.

Lot 2. Subministrament de tres servidors, necessaris per processar les gestions de les connexions, seguretat i gravació de les videoconferències programades.

Lot 3. Actualització i ampliació del software per a la gestió, connexió, seguretat de la xarxa, gravació i streaming de la la Unitat de Control Multipunt (MCU).

L'equipament adquirit en els lots 1 i 2 s'instal·la durant els mesos de setembre, octubre i novembre i les dates de finalització de les instal·lacions són les següents:

Equipament del lot I

Campus Palma:

 • Edifici Jovellanos
  • Aula AV03 instal·lació finalitzada 11/09/17.
  • Aula AVOl instal·lació finalitzada 18/09/17.
 • Edifici Mateu Orfila
  • Aula 5 instal· lació finalitzada 14/11/17.

Seu d'Eivissa:

 • Aula 1 instal·lació finalitzada 18/09/17.
 • Aula 4 instal·lació finalitzada 30/11/17.

Seu de Menorca:

 • Aula 3 i 5 instal·lació finalitzada 25/09/17.

Equipament del lot 2

Campus Palma

 • Edifici Anselm Turmeda
  • Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) instal·lació finalitzada 28/09/17.

Durant el mes de novembre es va finalitzar la instal·lació de les aules de videoconferència i la instal·lació i configuració del software per a la gestió, connexió, gravació i streaming de la Unitat de Control Multipunt.

Expedients administratius relacionats