FEDER 2007-13

Logo MINEcO

La UIB va ser beneficiària d'inversions en el marc del Fons europeu de desenvolupament regional, mitjançant projectes i convenis amb el Ministeri d'Economia i competitivitat. Els dos convenis que se signaren amb el Ministeri foren els següents:

  • Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y la Universidad de las Illes Balears en la selección y ejecución del proyecto de infraestructuras científicas "Construcción y equipamiento de espacios de investigación en el Centro de Estudios de Postgrado (CEP)" cofianciador por el FEDER. Aquest conveni va cofinançar una part de la construcció i l'equipament de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, concretament la corresponent a l'Escola de Doctorat i als laboratoris de l'edifici. L'aportació del FEDER fou d' 1.629.911,06 euros.
  • Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Comunidad Autónoma de las Illes balears y la Universidad de las Illes Balears, en la selección y ejecución de proyectos de infraestructuras científicas cofinanciados por el FEDER (actuaciones para la red de comunicaciones de la Universidad de las Illes Balears).  El conveni va finançar diverses actuacions de millora de la xarxa de comunicacions per al personal investigador de la UIB. L'aportació del FEDER fou de 2.273.894 euros.

 

 

FEDER 2014-20

 

La UIB és beneficiària de diverses inversions del Fons europeu de desenvolupament regional,  a través del programa operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020, que s'articulen via convenis amb el Govern de les Illes Balears. 

El Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020 està destinat a millorar les capacitats de recerca i innovació de les PIME locals, a afavorir la implantació de les TIC, a promoure el canvi cap a una economia amb baixes emissions de carboni i a millorar el medi ambient.
 
Disposa d’uns recursos de 270 milions d'euros, dels quals 135 milions procedeixen de la UE a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. A més, es participarà en la Iniciativa Pime, instrument financer destinat a facilitar crèdits a empreses per un import de 25 milions d'euros.
 
En la gestió del Programa participen diferents conselleries del Govern de les Illes Balears,
l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears, sota la coordinació de la Direcció general de Fons Europeus de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

Podeu trobar informació general sobre el programa operatiu de les Illes Balears a la web de la Direcció General de Fons Europeus del Govern balear. També trobareu informació sobre la política regional europea en l'àmbit espanyol a la web de la Direcció General de Fons Comunitaris del Govern d'Espanya.